OK
NO

Vision AI for smart traffic systems

อัลเบิร์ตรวบรวมข้อมูลการจราจรจากกล้องจราจรทั่วเมืองและวิเคราะห์ตามเวลาจริง

อัลเบิร์ตรวบรวมข้อมูลการจราจรจากกล้องจราจรทั่วเมืองและวิเคราะห์ตามเวลาจริง

อัลเบิร์ตส่งข้อมูลการจราจรให้กับผู้บริโภคข้อมูลการจราจรที่หลากหลายแบบเรียลไทม์ ด้วยอัลเบิร์ตข้อมูลการจราจรสามารถรวบรวมผลิตแบ่งปันแจกจ่ายและขายโดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลที่ 3

0
Km/h

อัลเบิร์ตรวบรวมข้อมูลการจราจรจากกล้องจราจรทั่วเมืองและวิเคราะห์ตามเวลาจริง

อัลเบิร์ตส่งข้อมูลการจราจรให้กับผู้บริโภคข้อมูลการจราจรที่หลากหลายแบบเรียลไทม์ ด้วยอัลเบิร์ตข้อมูลการจราจรสามารถรวบรวมผลิตแบ่งปันแจกจ่ายและขายโดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลที่ 3

Car
0
Bike
0
Truck
0
Bus
0
Delivers to the general public

Share, distribute, and sell the traffic information

ข้อมูลการจราจรที่รวบรวมและวิเคราะห์โดย Al.bert สามารถส่งไปยังประชาชนทั่วไปผ่านสัญญาณจราจรบนท้องถนนสื่อต่างๆแอพมือถือและบริการอินเทอร์เน็ตโดยไม่ล่าช้า

Mobile app

TV

Radio

Delivers to related organizations

Improve traffic operation, planning & research

ข้อมูลการจราจรเช่นที่จอดรถที่ผิดกฎหมายการละเมิดการจราจรและปริมาณการจราจรสามารถใช้งานได้โดยผู้บริโภคหลายรายเช่นนักวิจัยวิศวกรและผู้มีอำนาจตัดสินใจ

Traffic organizations

Traffic center

Smooth traffic operation

ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ของ Al.bert และสามารถทำให้การไหลของการจราจรราบรื่น

Operators

Supports complicated roads & angles

แม้ว่ามุมกล้องจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยหรือถนนไม่ตรงการจราจรของ INNORIX AI สามารถจดจำยานพาหนะแต่ละคันได้อย่างชัดเจนเช่นแท็กซี่รถบัสรถบรรทุกซีดานรถมอเตอร์ไซค์จักรยานและยานพาหนะก่อสร้าง ฯลฯ

play
play
play
play
play
play
Recognize various traffic violations

อัลเบิร์ตตรวจสอบการรับรู้และรายงานการละเมิดการจราจรต่าง ๆ เช่นการละเมิดสัญญาณที่จอดรถที่ผิดกฎหมายการขับขี่ที่ผิดทิศทางการเดินทางที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ 24 ชั่วโมงต่อวัน

Play
Play
Play
Play
Play
Play

Supports over 1,000 cameras

จากสตรีมกล้องวงจรปิดกว่า 1,000 ตัว Ai.bert รับรู้ยานพาหนะทุกคันทุกวินาทีในเวลาจริง

Easy to make new traffic rules

ทุกคนสามารถใช้กฎการจราจรที่หลากหลายกับ ai.bert ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินงานได้อย่างมาก

Various statistics and reports

อัลเบิร์ตให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เช่นจำนวนบัตรผ่านและความเร็วเฉลี่ยตามประเภทยานพาหนะ อัลเบิร์ตยังให้ข้อมูลสะสมตามชั่วโมงและวันของสัปดาห์สำหรับภูมิภาคหรือเมืองที่เฉพาะเจาะจง

ภาษาไทย

INNORIX America (HQ)

+1 716 835 3333

1140 Avenue of the Americas, New York City, NY, USA

INNORIX Vietnam (Marketing)

+84 28 3636 7993

25 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

INNORIX Korea (R&D)

+82 2 557 2757

INNORIX Bldg., 93 Pirundae-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea

Contact sales
© 2024 INNORIX
Privacy policy
Terms of use